Koninklijke onderscheidingen in de gemeente Borger-Odoorn

Koninklijke onderscheidingen in de gemeente Borger-Odoorn

Net als ieder jaar werden er ook dit jaar weer lintjes uitgereikt tijdens de lintjesregen op de dag voor Koningsdag! Ook in de gemeente Borger-Odoorn mochten een aantal mensen een prestigieuze Koninklijke Onderscheiding in ontvangst nemen. Burgemeester Jan Seton zal maandagmiddag en dinsdagochtend persoonlijk de acht lintjes overhandigen.

De heer en mevrouw Elsinga

De heer Sjoerd Elsinga en mevrouw Antje Elsinga-Van der Velde uit Borger zijn al jaren actief binnen de Protestantse Gemeente Borger. De heer Elsinga heeft in meer dan 25 jaar verschillende functies, zoals jeugdleider, ouderling, scriba en commissielid uitgevoerd. Mevrouw Elsinga is al meer dan 30 jaar actief binnen de Protestantse Gemeente en was onder andere actief als contactdame, pastoraal medewerker en gastvrouw. Ook zijn beiden sinds 2006 vrijwilliger bij Het Vakantiebureau van de PSDV (Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk). Samen gingen ze met de vakantieweken mee om de deelnemers die extra zorg nodig hadden een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Deze werkzaamheden voert de heer Elsinga ook sinds 6 jaar uit bij de afdeling Borger-Odoorn van Stichting Zonnebloem. Hier is hij tevens de penningmeester. Sinds een jaar is de heer Elsinga ook vrijwilliger als chauffeur en reisleider op de PlusBus Borger-Odoorn die voor ouderen leuke uitstapjes organiseert.
Mevrouw Elsinga heeft hiernaast al ruim 14 jaar een vrijwilligersbaan bij Hospice ‘t Huis van Heden in Emmen.
In 2018 is er vanuit de Protestantse Gemeente Borger het project My Home Borger opgezet. De heer en mevrouw Elsinga bezoeken en onderhouden als ”maatje” het contact met de kwetsbare mensen die aangemeld zijn via het Sociale Team van de gemeente.

De heer IJlenhave

De heer IJlenhave uit Ees is al tientallen jaren actief voor de lokale voetbalvereniging, VV EEC. Hij is vanaf 1984 25 jaar lang bestuurslid geweest. In deze tijd heeft hij diverse functies in het bestuur gehad, waaronder die van de voorzitter. De laatste 25 jaar houdt hij zich vooral bezig met het keuren van de velden. Ook organiseert meneer al 35 jaar de wekelijkse kaartavond van de voetbalvereniging. Ook regelt de heer IJlenhave al 40 jaar dat er oud papier wordt gehaald in de dorpen Ees en Eesergroen. De opbrengst van dit papier gaat naar zowel de voetbalvereniging als naar de Daltonschool Ees.
Sinds 1973 is de heer IJlenhave als vrijwilliger betrokken bij de toneelvereniging Rederijkerskamer Ees en toen zijn kinderen naar de lagere school gingen in de 70-er jaren raakte hij betrokken bij het reilen en zeilen van de school. Hier begon hij als lid van de ouderraad en ging tot lang na zijn kinderen van school waren door als vrijwilliger bij vele activiteiten die bij de school georganiseerd werden. Tot op heden wordt er nog regelmatig een beroep op hem gedaan. Nee zeggen is dan geen optie voor de heer IJlenhave.

Mevrouw IJlenhave-Scholten

Mevrouw IJlenhave-Scholten uit Ees is vanaf 1973 lid van de toneelvereniging Rederijkerskamer Ees waar ze al tientallen jaren actief is in het bestuur. In 1980 ging ze aan de slag als voorzitter, maar al snel besloot ze om verder te gaan als penningmeester. Daarnaast is zit ze ruim 25 jaar in de rollencommissie. Ook verzorgt mevrouw IJlenhave al jaren met plezier de kaartverkoop, en de coördinatie van de verlotingen die tijdens de uitvoeringen gehouden worden. Als dank voor haar inzet voor de vereniging is mevrouw in 2013 benoemd tot lid van verdienste.

In 1982 heeft mevrouw ook binnen de Commissie Ees/Eesergroen de rol van penningmeester op zich genomen. Hier regelt ze niet alleen de financiële zaken, maar ook de zelfgemaakte kerstpakketten voor de bejaarde Eesenaren. Ook breng ze bezoekjes bij onder andere geboortes, verjaardagen, huwelijken of overlijdens. Tevens is ze regelmatig met de collectebus op pad om voor diverse goede doelen geld in te zamelen.
Ook is mevrouw IJlenhave in 2007 gestart als vrijwilliger bij het Woonzorgcentrum Borgerhof in Borger. Hier organiseert en begeleidt ze de sjoelactiviteit. Verder bezorgt ze samen met haar echtgenoot de kaartavonden van de lokale voetbalvereniging, VV EEC.

Mevrouw Habing-Mulder

Mevrouw Habing-Mulder uit Buinerveen zet zich al jaren belangeloos in voor haar dorp en omgeving. Al 28 jaar is ze collectant en organisator voor het Longfonds. Naast deze werkzaamheden is ze al 22 jaar actief bij de Vrouwen van Nu in Buinerveen. Hier is ze onder andere secretaresse, webmaster en PR-vrouw. Ook is ze 12 jaar lang lid van de ouderraad van openbare basisschool OBS 75 in Nieuw-Buinen geweest. Naast haar voorzitterschap was ze ook leesouder en verkeersbrigadier. Ze begeleidde de leerlingen nar de bibliobus en dankzij haar kreeg de school een eigen bibliotheekboek.

Dat lezen mevrouw Habing nauw aan het hart ligt komt mede door haar werk. Ze is als leesconsulent en bibliothecaris werkzaam bij Biblionet Groningen. Naast haar reguliere werk stimuleert ze in haar eigen tijd het plezier in lezen. Dit doet ze bij allerlei activiteiten in de provincie Groningen en daar Buinen. Sinds 2007 heeft mevrouw zich met diverse rollen ingezet voor het dorp en haar bewoners door in het bestuur van plaatselijk belang Buinerveen/Nieuw-Buinen West plaats te nemen. Ze treedt op als vertegenwoordiger van het dorp en is in overleggen met verschillende instanties.

Door de bouw van een groot windmolenpark in In de Drentse Veenkoloniën een Oostermoer is veel verzet ontstaan. Door het instellen van een bewonersadviesgroep is het de bedoeling om te komen tot een zo breed mogelijk gebiedsfonds waarin de leefbaarheid van het gebied vergroot kan worden. Mevrouw Habing heeft zich direct voor deze organisatie aangemeld. Op termijn zullen de commissieleden optreden als aanspreekpunt en ambassadeur.

De heer Gerrit Regts

Bij meneer Gerrits Regts uit Odoorn zit het gitaar spelen hem volledig in het bloed. In zijn tienerjaren heeft hij de liefde voor het bespelen van een gitaar ontdekt. Met dank aan een indo-familie heeft hij via Hawaiiaanse muziek de grondbeginselen van het gitaarspelen geleerd. De rest leerde hij door veel te kijken, te luisteren en veel te oefenen. Zo is hij in 1970 in Emmen begonnen al gitarist bij een jongeren-gospelgroep. Van deze groep werd hij in 1978 de muzikale leider.
Na 10 jaar was het tijd voor wat anders en is hij als gitarist bij het mannenkoor De Hondsrugzangers begonnen. Hier was hij tot 2017 actief.

In 1989 is de heer Regts begonnen als vrijwilliger bij Woonwijkcentrum De Paasbergen in Odoorn. Als medewerker en bestuurslid was hij wekelijks bezig met het digitaliseren en archiveren vanher beeldmateriaal voor de video-omroep ”In de Kieker”. Ook verzorgde hij uitzending via het interne tv-kanaal van De Paasbergen. Toen een aantal jaren geleden de video-omroep stopte zorgde de heer Regts dat al het archiefmateriaal bij het Drents Archief veilig bewaard werd.
Hij bleef als penningmeester van Vitaal Paasbergen actief binnen het Woonwijkcentrum. Het doel van Vitaal Paasbergen is het werven van giften uit diverse fondsen om extra te kunnen besteden aan alle inwoners van De Paasbergen. Dit werk doet hij nog steeds.
Jaarlijks wordt er in Odoorn de Drentse Wandel 4-Daagse georganiseerd. In deze organisatie kwam zijn liefde voor filmen weer goed van pas. Meneer Regts maakt nu al 18 jaar lang filmverslagen van deze wandel 4-daagse.

De heer Johan Schoemakers

Meneer Johan Schoemakers uit Valthermond is 42 jaar lang actief geweest binnen de Sint Joseph Parochie in Zandberg. Hier was hij onder andere parochieraadslid, secretaris, penningmeester, budgethouder en wijkvertegenwoordiger van de kerk. Daarnaast was hij in de jaren 80 6 jaar lang de voorzitter van de Christelijke Muziekvereniging Harmonie in 2e Exloërmond.

Ook heeft meneer Schoemakers zich in de jaren 80 als vrijwilliger bij Dorpsbelangen Valthermond ingezet bij de reconstructie van het dorp. Zijn kennis als ingenieur heeft hij gebruikt bij de overleggen die hij met de gemeente had en dit heeft geresulteerd dat er een nieuw en beter plan kwam te liggen. Oude elementen in het dorp zouden hierdoor gespaard blijven. Het kanaal met haar bruggen is nog steeds één van de pareltjes in het dorp Valthermond.

Tot slot is de meneer vanaf 2001 tot heden actief binnen de tennisvereniging in Valthermond. Hier is hij niet alleen bestuurslid en penningmeester, maar is hij ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de tennisbanen. Hij zorgt er voor dat de banen er goed bij eigen en ook buiten de banen is hij de man die de onderhoudswerkzaamheden plant en aanstuurt.

De heer Jan Schuilenberg

De heer Jan Schuilberg uit Odoornerveen is vanaf 1973 als vrijwilliger actief voor de voetbalvereniging in Odoorn. Hij is zowel in het bestuur actief als in de schoonmaak en het onderhoud van de velden en het materiaal. Ook speelt hij ”politieagent” tijdens de stille periodes. Dagelijks fiets hij langs het sportpak om te zien of er geen vreemde dingen zijn gebeurd en of de trainers de dieren goed hebben afgesloten. Deze inzet heeft hem een onderscheiding als lid van verdienste en de Gouden KNVB-Bondspeld opgeleverd.

Daarnaast is meneer Schuilenberg bijna 40 jaar bestuurslid van de IJsvereniging in Odoorn geweest. Hij zorgde ervoor dat de ijsbaan winterklaar was en stuurde het baanvergersgilde aan die er voor zorgden dat de baan er steeds perfect bij lag. Er zijn verschillende Drentse en Nederlandse kampienschappen op ”zijn” baan gereden. Ook bij deze vereniging is de inzet van meneer Schuilenberg niet onopgemerkt gebleven. Hiervoor werd hij beloond met de benoeming tot lid van verdienste en daarnaast kreeg hij ook de Zilveren Erespeld van de KNSB.

Tenslotte was hij 25 jaar lang betrokken bij de opbouw van het festivalterrein voor het jaarlijkse 5-daagse SIVO-festival in Odoorn. Dit festival vol met zang, dans en kleurrijke klederdrachten werd in 1985 voor de eerste keer in Odoorn georganiseerd. Dit festival was met jaarlijks 28 tot 20 buitenlandse groepen uitgegroeid tot het grootse folklore-festival van Nederland en behoorde daarmee tot de grootse in zijn soort binnen Europa.

Ook de nieuwe leden in de orde van Oranje-Nassau uit de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde zijn bekend
Klik hier voor de nieuwe leden uit Gemeente Stadskanaal en klik hier voor de nieuwe leden uit gemeente Westerwolde

Bron: Gemeente Borger-Odoorn

Over de auteur

Robin Dol

Redacteur op GewoonHier.nl

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Advertentie:

Nieuwste video

Bezig met laden...

Advertentie

Nieuws in je mailbox

X